Școala postliceală "Carol Davila" - Tecuci

Acreditată conform Ordinului de Ministru nr. 5777/12.11.2015
ACASĂ       ISTORIC       ADMITERE       CURSURI       ATIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE       DOCUMENTE       REVISTE       CONTACT


Str. Unirii, nr. 6
(Școala Gimnazială nr.4
Ion Petrovici)
Tel: 0336566889
       0742949594
       0749102504
       0761628749
E-mail: tecucicaroldavila@hotmail.comȘcoala Postliceală “Carol Davila” Tecuci este acreditată de MEN prin Ordinul nr. 5777 din 12.11.2015.

Școala Postliceală “Carol Davila” Tecuci se adresează tuturor absolvenților de liceu, cu sau fără examen de bacalaureat, indiferent de vârsta, absolvenților de facultate, personalului angajat, șomerilor și tuturor celor care doresc să se specializeze într-o meserie nouă.

Obiectivul principal al Școlii Postliceale “Carol Davila” Tecuci este desfășurarea unui program educațional care să creeze specialiști capabili să răspundă mobilității continue de pe piața muncii din România și să se integreze ușor în structurile profesionale din celelalte țări ale UE.

Școala Postliceală “Carol Davila” Tecuci a avut o evoluție dinamică, ascendentă în ceea ce privește efectivele școlare.

În prezent, Școala Postliceală “Carol Davila” Tecuci este acreditată pentru următoarele specializări: Asistent Medical Generalist și Asistent Medical de Farmacie.

Activitatea didactică se desfășoară cu mijloace audio-vizuale moderne și de tehnologie IT (videoproiectoare, Internet).

Activitățile practice se desfășoară în instituții de profil după un program structurat în concordanță cu conținuturile științifice.

Procesul instructiv-educativ este asigurat de personal didactic calificat, cu pregatire psihopedagogică, integrat în sistemul de perfecționare științifică (Casa Corpului Didactic, Universitate).

În pregătirea cursantilor, Școala Postliceală “Carol Davila” Tecuci aplică planuri și programe elaborate de Ministerul Educatiei Naționale, completate cu oferta specifică școlii: studiul limbilor străine (Engleză, la cerere Norvegiană sau Germană), inițiere în domeniul Informaticii.

Pentru stimularea performanțelor școlare, ”Carol Davila” Tecuci acordă cursanților cu rezultate deosebite la învățătură burse de merit și de studiu, constând în reduceri la taxa de școlarizare.

Pentru cursanții cu situație sociala deosebita, Școala Postliceală “Carol Davila” Tecuci acordă, diferențiat, burse sociale. Sunt stimulați și cursanții care se implică în cercetarea științifică prin susținerea de lucrări în cadrul sesiunior de comunicări științifice.